Enerji İzleme

Gerçek zamanlı enerji tüketimi, geriye dönük tüketimlerin raporlanması, tüketimlerin müdürlük veya işletmelere oranlanarak paylaştırılmasının yanı sıra, üretilen enerjinin de kayıt altına alınması gibi işlemlerin baz alındığı Enerji İzleme yazılımı ile, üretim ve tüketimlerinizi kontrol altına alarak, her bir ekipmanın üretim esnasında harcamış olduğu enerji tüketimini ve üretim yapılan değerleri görebilirsiniz. Böylelikle, üretimi yapılan malzemenin maliyetleri içerisine enerji tüketimini de eklenebildiği gibi, üretilen enerjinin maliyeti de üretilen malzemeye yansıtılır.

Enerji İzleme işlemleri, PLC, SCADA, OPC, OPC UA, OPC AE gibi protokoller kullanılarak, Historical Data ve anlık data olarak kayıt altına alınır.

Sahadan Veri Toplama

Tüm endüstriyel tesislerde, üretimin olduğu her alanda, kaydedilmesi gereken proseslerin kayıt altına alınması, sahadan gelen her türlü verinin toplanarak işletme tarafından raporlanmasını sağlayan bir yazılımdır.

Kullanım alanlarına göre, kimyasal analiz yapan cihazlardan veri alışverişi yapılarak raporlamaya entegre edilebilmektedir. Programımız barkod ve karekod alt yapısını desteklemekte ve üretim reçeteleri ile çalışabilmektedir. (Üretim reçeteleri için programda revizyonlar yapılabilmektedir.) Veriler dış ortama (CSV , Excel , Pdf , yazıcı baskısı) aktarılabilmektedir.

HNDent Diş Poliklinik Yazılımı

Diş Poliklinikleri için hazırlanmış olan programımızın 2. versiyonunda yapılan güncelleme ile, diş diagnozlarında görsel güncellemeler yapılmış olup, her hastanın diş yapısı ve diğer hastanelerde yapılan tüm müdahaleler programa yansıtılabilmektedir. Ayrıca, sonraki muayene ve dişler üzerinde yapılacak müdahaleler hasta formunda belirtilebilmektedir.
Programda SMS ile hasta bilgilendirmesi mevcut olup, randevuların unutulmasını önlemek amacı ile, sistem tarafından otomatik olarak, randevu tarihinde hastalara hatırlatma yapılmaktadır.

Telefon ile ya da sistem üzerinden, hastalara randevuları saat ve gün olarak verilmekte; akabinde hastaya randevu detayları SMS le bildirilmektedir. Ayrıca günü gelen randevular, sistem tarafından hastalara mesaj yolu ile tekrar hatırlatılmaktadır.
Tedavi için polikliniğe gelen hastaların ilk olarak diş diagnozları, hasta tanım kartlarına işlenir. Sonrasında devam eden tedaviye istinaden diş üzerinde yapılan işlemler diagnozlara kaydedilir. Dolgu, diş çekimi, kanal tedavisi, implant, devam eden tedavi vb. işlemler grafiksel olarak hasta kartında görünmektedir.

Programda fatura kesme imkanı bulunmaktadır. Ayrıca, hastaları tedavi eden doktorlar için prim takibi yapılabilmektedir. Programda toplu SMS gönderme imkanı mevcuttur. Program, ağ üzerinden çoklu bilgisayar kullanımına uygun alt yapıda yazılmıştır.Veriler dış ortama (CSV, Excel, Pdf, yazıcı baskı) aktarılabilmektedir.

SBBUP Entegrasyon

SBBUP Entegrasyon programı, Serbest Bölgelerde kullanılma zorunluluğu olan, Ekonomi Bakanlığı SBBUP programına entegre şekilde çalışarak, giriş ve çıkış işlemlerinin % 90 oranında hızlandırmaktadır. Örneğin; 100 farklı stok kalemi olan bir giriş işlemi, internetten SBBUP programında yapıldığında, ortalama 5 saat sürüyorken, programımız aracılığıyla maksimum 10 dakika da tamamlanmaktadır.

Yine, 300 farklı hammadde stok kalemine sahip çıkış veya üretim işlemini yapmak, maksimum 10 dakika da tamamlanmaktadır. Veri dış ortama (CSV, Excel, Pdf, yazıcı baskısı) aktarılabilmektedir. İstenildiği taktirde, firmada kullanılan ERP programlarına entegre olabilmektedir.