GİB İndirilecek KDV

GİB İndirilecek KDV

ERP - Özel Yazılımlar
KDV mükelleflerinin, 2010/Ocak vergilendirme döneminden itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan KDV iade taleplerine ait listelerin elektronik ortamda alınması uygulamasına başlanılmıştır. KDV İade taleplerinde; İndirilecek KDV Listesi ibrazının internet vergi dairesi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.Gelir İdaresi Başkanlığının online sisteminde entegre olarak aktarılacak olan KDV İade işlemlerinin yapılmasında kullanılan program, firmadaki ERP programına uygun olarak geliştirilmektedir. NETSIS, LOGO, ETA vb. programlara entegredir. Veri dış ortama (CSV, Excel, Pdf, yazıcı baskısı) aktarılabilmektedir.
Read More