Yazılımı devam eden Proje Takip Programı, içeriğinde birçok modülü barındırmakta olup, üretim başlangıcından, sevkine kadar olan tüm süreçleri kayıt altına alarak, departmanlar arası (Proje, Planlama, Üretim, Finans, Dış Ticaret, Lojistik, Test Birimi, Kalite Yönetimi, Personel Maliyeti, Kiosk, Sevkiyat vb.) dijital kontrolü sağlamaktadır.

Program veri tabanı kullanımı açısından çoklu seçeneğe sahip olup, muhasebe ve ERP programlarından veri alışverişi yapabilmektir.