HNDent Diş Poliklinik Yazılımı

Diş Poliklinikleri için hazırlanmış olan programımızın 2. versiyonunda yapılan güncelleme ile, diş diagnozlarında görsel güncellemeler yapılmış olup, her hastanın diş yapısı ve diğer hastanelerde yapılan tüm müdahaleler programa yansıtılabilmektedir. Ayrıca, sonraki muayene ve dişler üzerinde yapılacak müdahaleler hasta formunda belirtilebilmektedir.
Programda SMS ile hasta bilgilendirmesi mevcut olup, randevuların unutulmasını önlemek amacı ile, sistem tarafından otomatik olarak, randevu tarihinde hastalara hatırlatma yapılmaktadır.

Telefon ile ya da sistem üzerinden, hastalara randevuları saat ve gün olarak verilmekte; akabinde hastaya randevu detayları SMS le bildirilmektedir. Ayrıca günü gelen randevular, sistem tarafından hastalara mesaj yolu ile tekrar hatırlatılmaktadır.
Tedavi için polikliniğe gelen hastaların ilk olarak diş diagnozları, hasta tanım kartlarına işlenir. Sonrasında devam eden tedaviye istinaden diş üzerinde yapılan işlemler diagnozlara kaydedilir. Dolgu, diş çekimi, kanal tedavisi, implant, devam eden tedavi vb. işlemler grafiksel olarak hasta kartında görünmektedir.

Programda fatura kesme imkanı bulunmaktadır. Ayrıca, hastaları tedavi eden doktorlar için prim takibi yapılabilmektedir. Programda toplu SMS gönderme imkanı mevcuttur. Program, ağ üzerinden çoklu bilgisayar kullanımına uygun alt yapıda yazılmıştır.Veriler dış ortama (CSV, Excel, Pdf, yazıcı baskı) aktarılabilmektedir.