Depo Sayım Programı

Depo sayım işlemlerindeki zorluklar, hatalar, yanlış ve eksik sayımlar, tekrar eden sayımları kontrol altına almak için geliştirdiğimiz sayım programı ile, ister tabletten, ister bilgisayardan süratle barkodlarınızı okutarak sayım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Tekli ve çoklu sayım işlemlerini destekleyen programımızla, sayım sonuçlarınızı, kullanmış olduğunuz ERP programınıza entegre edebilirsiniz.

Tekstil Üretim Planlama

Tekstil üretim atölyeleri, hazır giyim fabrikaları vb. üretim tesislerinde kullanılan program, firmanın işleyişine göre yazılmaktadır. Kumaştan son ürün aşamasına kadar olan süreçleri barkod ile takip ederek, ürünün her bant üzerinde geçirdiği işlem süresini kayıt altına alır. Ortaya çıkan ürünün, süre + performans + işçilik + malzeme giderini raporlamaya hazır hale getirilir. Programda; Araba, Astar, Ölçü, Beden, Bekleme, Tamir, Tasnif, Kumaş formları, Meto hazırlama, Depo işlemleri, Pres ütü işlemleri ve tekrarlayan operasyon işlemleri takip edilmektedir. Veriler dış ortama (CSV , Excel , Pdf , yazıcı baskısı) aktarılabilmektedir.

C.R.M Müşteri Yönetimi

Pazarlama, hizmet, Teknik Destek firmaları başta olmak üzere, ürün satışı ve satış sonrası hizmetlerin takibini yapmak amacıyla kullanılan programda müşteri tanım formları, ziyaret işlemleri, iş fırsatları, verilen teklifler, hatırlatma, randevu ve müşteri memnuniyeti gibi aşamalar takip edilmektedir.

  • Teklifler sürükle bırak mantığıyla çalışmakta olup, her türlü dosyayı kayıt altına almaktadır.
  • Teklifler ve iş fırsatları, nedenleriyle birlikte kayıt altına alınmaktadır.
  • Müşterilerle görüşme kayıtları, uzaktan destek işlemleri ve satılan malzeme, garanti takipleri, seri numarasına göre takip edilmektedir.
  • Müşteri ziyaretleri, route planlaması bazında yapılabilmekte olup, ziyaret planları, şehir, ilçe ve semtlere göre ayrıştırılabilmektedir.
  • Veriler dış ortama (CSV , Excel ,Pdf , yazıcı baskısı) aktarılabilmektedir.

Doküman Yönetim Sistemi

İşletmelerde kayıt altına alınan veya oluşturulan ya da taranan dijital dosyalar (Excel , Word , Pdf vb.), sadece bilgisayar ortamında tutulduğunda, gerek uzaktan erişim, gerekse hasar gördüğünde ulaşılamaz hale gelmektedir.

Tanım ekranının oluşturulması, tamamen kullanıcının ihtiyacına göre şekillenmektedir. Örneğin, İK bölümünde tanımlar personel bazlı iken, fotokopi çekim işletmesinde tanımlar firma bazlı olabilmektedir. Yine tarama evrak tipleri, işletmenin isteğine göre şekillendirilmektedir. Böylelikle firma veya personel bazlı evrak gruplama sağlanmaktadır.
Personel ya da firma tanımlarından sonra, seçili olan kayıt üzerine sürükle – bırak işlemi ile, taranmış dijital evrak otomatik kaydedilir. Taranmış olan evraklar tiplerine göre (Excel, Word, Pdf vb.) gruplanır.

Bordro , izin belgeleri , kalite belgeleri vb. evrakların silinmesi tehlikesini önlemek amacıyla, veri tabanında şifrelenmiş haliyle dijital dosyalarınız saklanmaktadır. Yetkisiz kullanıcıların evraklara ulaşımı engellenmiş olup, insan kaynakları ve kalite departmanları tarafından öncelikle tercih edilmektedir. Veriler dış ortama (CSV , Excel ,Pdf , yazıcı baskısı) aktarılmaktadır.

PDKS Personel Yazılımı

İşletmelerde ki personel giriş-çıkış saatlerini takip altına almak için kullanılan program, lokal olarak çalışılabildiği gibi, internet üzerinden şantiyeler, depolar gibi alanlardan da veri aktarımı sağlanmaktadır. Parmak izi ve yüz tanıma cihazlarını desteklemektedir. Veriler dış ortama (CSV , Excel , Pdf , yazıcı baskısı) aktarılmaktadır.

GİB İndirilecek KDV

KDV mükelleflerinin, 2010/Ocak vergilendirme döneminden itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan KDV iade taleplerine ait listelerin elektronik ortamda alınması uygulamasına başlanılmıştır.

KDV İade taleplerinde; İndirilecek KDV Listesi ibrazının internet vergi dairesi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.
Gelir İdaresi Başkanlığının online sisteminde entegre olarak aktarılacak olan KDV İade işlemlerinin yapılmasında kullanılan program, firmadaki ERP programına uygun olarak geliştirilmektedir. NETSIS, LOGO, ETA vb. programlara entegredir. Veri dış ortama (CSV, Excel, Pdf, yazıcı baskısı) aktarılabilmektedir.