Enerji İzleme

Gerçek zamanlı enerji tüketimi, geriye dönük tüketimlerin raporlanması, tüketimlerin müdürlük veya işletmelere oranlanarak paylaştırılmasının yanı sıra, üretilen enerjinin de kayıt altına alınması gibi işlemlerin baz alındığı Enerji İzleme yazılımı ile, üretim ve tüketimlerinizi kontrol altına alarak, her bir ekipmanın üretim esnasında harcamış olduğu enerji tüketimini ve üretim yapılan değerleri görebilirsiniz. Böylelikle, üretimi yapılan malzemenin maliyetleri içerisine enerji tüketimini de eklenebildiği gibi, üretilen enerjinin maliyeti de üretilen malzemeye yansıtılır.

Enerji İzleme işlemleri, PLC, SCADA, OPC, OPC UA, OPC AE gibi protokoller kullanılarak, Historical Data ve anlık data olarak kayıt altına alınır.

Üretim Reçete Entegrasyonu

İşletmelerde kullanılan ERP programları, sahada üretim yapan ekipmanlarla birebir haberleşme yapmamakta ve üretim reçeteleri genellikle manuel olarak sisteme girilmektedir. Reçete Entegrasyon Yazılımını kullanarak, ERP programı ile sahadaki PLC, SCADA, OPC sistemleri ile bağlantı kurulur ve üretim reçeteniz sahadaki PLC cihazlarına gönderilerek üretiminiz kontrol altına alınır. Aynı anda, sahada çalışan tüm ekipmanın verileri de ERP programınıza entegre edilir.

Sahadan Veri Toplama

Tüm endüstriyel tesislerde, üretimin olduğu her alanda, kaydedilmesi gereken proseslerin kayıt altına alınması, sahadan gelen her türlü verinin toplanarak işletme tarafından raporlanmasını sağlayan bir yazılımdır.

Kullanım alanlarına göre, kimyasal analiz yapan cihazlardan veri alışverişi yapılarak raporlamaya entegre edilebilmektedir. Programımız barkod ve karekod alt yapısını desteklemekte ve üretim reçeteleri ile çalışabilmektedir. (Üretim reçeteleri için programda revizyonlar yapılabilmektedir.) Veriler dış ortama (CSV , Excel , Pdf , yazıcı baskısı) aktarılabilmektedir.

İşçilik Maliyet Hesaplama

Parmak izi okuma veya yüz tanıma cihazları ile çalışan program ile;

  • Fabrika ortamında üretilen gerek bant ürünleri , gerekse atölyede üretilen yarı mamul ya da mamul ürünleri için maliyet ve zaman hesabı yapar.
  • Her projede çalışan personel + gün + saat hesabını parmak izine göre yapar.
  • Projeler aktif veya pasif hale getirilerek personelin hatalı giriş yapmasını önler.
  • Bir sonraki üretilecek olan aynı ürün için, daha önceki personel + zaman verileri analiz edilerek maliyet hesaplanabilmektedir.
  • PDKS programları ile entegre imkanı bulunmakta olup , projede çalışan personelin saat bazlı maliyeti raporlamalara yansıtılmaktadır.
    Program dış ortama (CSV , Excel , Pdf , yazıcı ortamına) veri aktarmaktadır.