Doküman Yönetim Sistemi

İşletmelerde kayıt altına alınan veya oluşturulan ya da taranan dijital dosyalar (Excel , Word , Pdf vb.), sadece bilgisayar ortamında tutulduğunda, gerek uzaktan erişim, gerekse hasar gördüğünde ulaşılamaz hale gelmektedir.

Tanım ekranının oluşturulması, tamamen kullanıcının ihtiyacına göre şekillenmektedir. Örneğin, İK bölümünde tanımlar personel bazlı iken, fotokopi çekim işletmesinde tanımlar firma bazlı olabilmektedir. Yine tarama evrak tipleri, işletmenin isteğine göre şekillendirilmektedir. Böylelikle firma veya personel bazlı evrak gruplama sağlanmaktadır.
Personel ya da firma tanımlarından sonra, seçili olan kayıt üzerine sürükle – bırak işlemi ile, taranmış dijital evrak otomatik kaydedilir. Taranmış olan evraklar tiplerine göre (Excel, Word, Pdf vb.) gruplanır.

Bordro , izin belgeleri , kalite belgeleri vb. evrakların silinmesi tehlikesini önlemek amacıyla, veri tabanında şifrelenmiş haliyle dijital dosyalarınız saklanmaktadır. Yetkisiz kullanıcıların evraklara ulaşımı engellenmiş olup, insan kaynakları ve kalite departmanları tarafından öncelikle tercih edilmektedir. Veriler dış ortama (CSV , Excel ,Pdf , yazıcı baskısı) aktarılmaktadır.