Endüstriyel Veri Toplama

Endüstriyel Veri Toplama

Endüstriyel Yazılımlar
Demir çelik sektörü ve enerji sektörü başta olmak üzere, üretimin olduğu her alanda kaydedilmesi gereken proseslerin kayıt altına alınması, sahadan gelen her türlü verinin toplanarak işletme tarafından raporlanmasını sağlayan bir yazılımdır. Kullanım alanlarına göre, kimyasal analiz yapan cihazlardan veri alışverişi yapılarak raporlamaya entegre edilebilmektedir. Programımız barkod ve karekod alt yapısını desteklemekte ve üretim reçeteleri ile çalışabilmektedir. (Üretim reçeteleri için programda revizyonlar yapılabilmektedir.) Veriler dış ortama (CSV , Excel , Pdf , yazıcı baskısı) aktarılabilmektedir.
Read More
Endüstriyel Veri İzleme

Endüstriyel Veri İzleme

Endüstriyel Yazılımlar
Literatürde Veri İşleme olarak tanımlanan DataLogger işlemleri için, işletmenin ihtiyacına göre yapılandırılan program ile, sahadaki verileriniz toplanır. Veri toplama programının kaydetmiş olduğu verileri, 3 boyutlu analiz yöntemi ile sorgulayarak işletmenin talep etmiş olduğu grafik raporlamalarına hazır hale getirir. Veriler dış ortama (CSV , Excel , Pdf , yazıcı baskısı) aktarılabilmektedir.
Read More
İşçilik Maliyet Hesaplama

İşçilik Maliyet Hesaplama

Endüstriyel Yazılımlar
Türkiye' de ilk defa yapılmış olan, Kiosk + parmak izi okuma cihazı entegrasyonu sonucu ortaya çıkan donanım üzerinde tasarlanan program ile; Fabrika ortamında üretilen gerek bant ürünleri , gerekse atölyede üretilen yarı mamul ya da mamul ürünleri için maliyet ve zaman hesabı yapar.Her projede çalışan personel + gün + saat hesabını parmak izine göre yapar.Projeler aktif veya pasif hale getirilerek personelin hatalı giriş yapmasını önler.Bir sonraki üretilecek olan aynı ürün için, daha önceki personel + zaman verileri analiz edilerek maliyet hesaplanabilmektedir.PDKS programları ile entegre imkanı bulunmakta olup , projede çalışan personelin saat bazlı maliyeti raporlamalara yansıtılmaktadır.Program dış ortama (CSV , Excel , Pdf , yazıcı ortamına) veri aktarmaktadır.
Read More
PLC Üzerinden Veri Raporlama

PLC Üzerinden Veri Raporlama

Endüstriyel Yazılımlar
Siemens S7 300 ve S7 400 PLC lere bağlanarak, sahadan alınan aktif verileri çeşitli sürelerde alarak, server bünyesinde kurulu olan veri tabanına kayıt işlemi gerçekleştiren bir raporlama programını daha hayata geçirmiş bulunmaktayız. Çalışmakta olan tesisteki 400 adet veri (Sıcaklık, Nem, Basınç vb.), PLC içerisinden 2 saniye de okunarak, raporlama sistemine kayıt edilmektedir. Bu kayıtlar veri güvenliği açısından, 128 Bit şifreleme ile veri tabanına kaydedilmekte, ancak ekrana yansıtırken şifre çözülmektedir. Böylelikle verilerin güvenliği de sağlanmış olmaktadır. Veriler, Excel ortamına aktarılmaktadır. Bu veriler istendiği taktirde, intranet, internet ya da bulut sistemine transfer edilebilecek şekilde alt yapıya sahiptir. Raporlama yapılırken, veri filtrelemesi bulunmaktadır. Diğer yandan, farklı marka PLC lere bağlantı kurularak, ister direkt, istenirse OPC üzerinden işletmenin ihtiyacı olan değerler, sahadan toplanarak programımıza entegre edilebilmektedir.
Read More